Zakładanie baz wynagrodzeń

Komputerowe bazy wynagrodzeń:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu oferujemy wykonanie komputerowej ewidencji wynagrodzeń obejmującej cały zachowany w jednostce zasób z lat ubiegłych. Aplikacja ta umożliwia błyskawiczne wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu na drukach ZUS Rp-7.

Baza obejmuje ewidencję pracowników za cały okres istnienia jednostki oraz dane o ich wynagrodzeniu naniesione na podstawie posiadanej przez jednostkę dokumentacji – list płac, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych i innych.

Wykonana w ten sposób baza nie jest aplikacją zamkniętą, istnieje możliwość bieżącej aktualizacji poprzez dodawanie wynagrodzeń za kolejne mijające miesięczne lub roczne okresy.

Proponujemy także możliwość zlecenia nam obsługi byłych pracowników w zakresie wydawania niezbędnych im zaświadczeń i odpisów akt.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość usług.