Usługi niszczenia akt

Brakowanie i likwidacja akt:

Akta wybrakowane w trakcie prac archiwizacyjnych z uwagi na upływ terminu ich przechowywania powinny zostać poddane procesowi zniszczenia z zachowaniem przepisanych prawem norm. Archiwum nasze oferuje Państwu fachową pomoc w tym zakresie. Na Państwa zlecenie gotowi jesteśmy wykonać wszystkie niezbędne w tym zakresie czynności polegające na:

  • wydzieleniu wybrakowanych akt z przechowywanego zasobu
  • sporządzeniu spisów wybrakowanych akt
  • wystąpieniu w Państwa imieniu o zgodę na brakowanie akt do właściwego Archiwum Państwowego ( dotyczy firm pod nadzorem AP )
  • dokonaniu fizycznej likwidacji akt na przy użyciu profesjonalnych urządzeń z zachowaniem odpowiedniego stopnia tajności
  • wystawieniu odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego zgodne z przepisami zniszczenie akt.

 


Archiwum posiada dwa profesjonalne urządzenia do niszczenia akt: niszczarkę HSM FA-400.2 wraz z prasą Ziegler oraz wysoko wydajny zestaw niszcząco-belujący Intimus Schlaicher 16.86. Urządzenia te pozwalają niszczyć dokumentację, której okres przechowywania upłynął z zachowaniem wysokiego stopnia tajności.

 

 

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość usług.