O spółce

Archiwa Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemodlinie jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000192080.

 • Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 PLN.
 • nasz NIP 991-01-93-822,
 • nasz REGON 531666127.
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego pod nr 001.
 • Spółka posiada Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Spółka posiada kompleksowe ubezpieczenie zawarte w TUiR Warta.

 
Spółka jest własnością osób fizycznych i powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów firmy z LARIX sp. z o.o.

Naszą siedzibą jest miasto Niemodlin w województwie Opolskim.

Kompleks budynków będących naszą siedzibą jest własnością spółki Archiwa Opolskie. Budynki służące naszej działalności zostały odpowiednio przystosowane do potrzeb realizowanych zadań i spełniają wszelkie wymagania w zakresie bezpiecznego przechowywania dokumentów, są one wyposażone między innymi w:

 • instalację alarmową
 • instalację p-poż
 • sieć komputerową
 • monitoring przy użyciu kamer video
 • instalację grzewczą
 • instalację osuszającą powietrze