Akta A

Archiwizacja akt kategorii „A”:

Nasi specjaliści wykonają dla Państwa szybko i sprawnie archiwizację posiadanych zasobów akt kategorii „A”.
Cała procedura archiwizacji w tym dokonanie niezbędnych uzgodnień przed i w trakcie wykonywania prac oraz przekazanie w Państwa imieniu zarchiwizowanych akt do właściwego terytorialnie Archiwum Państwowego przeprowadzona zostanie przez naszych archiwistów.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość usług.