Akta B

Archiwizacja akt kategorii „B”:

 

Proponujemy Państwu skorzystanie z niżej wymienionych usług:

Założenie Archiwum Zakładowego (Składnicy Akt) od podstaw, obejmujące:

 • Klasyfikację i weryfikację archiwalną akt kategorii A i B
 • Brakowanie akt kategorii B
 • Formatowanie jednostek archiwalnych i zapakowanie do specjalnych pojemników
 • Założenie komputerowej ewidencji akt pozostających w Archiwum Zakładowym – „Rejestru Akt”
 • Przeszkolenie pracownika wyznaczonego do obsługi Archiwum Zakładowego
 • Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego (Składnicy Akt) Zleceniodawcy.

 
Uporządkowanie istniejącego Archiwum Zakładowego (Składnicy Akt), obejmujące:

 • Weryfikację akt objętych archiwizacją w minionych okresach
 • Klasyfikację i weryfikację archiwalną akt kategorii A i B dotychczas nie objętych archiwizacją
 • Brakowanie akt kategorii B
 • Formatowanie jednostek archiwalnych i zapakowanie do specjalnych pojemników całości akt
 • Założenie komputerowej ewidencji akt pozostającej w Archiwum Zakładowym – „Rejestru Akt”
 • Przeszkolenie pracownika wyznaczonego do obsługi Archiwum Zakładowego
 • Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego (Składnicy Akt) Zleceniodawcy

 

Okresowe prace w nadzorowanym Archiwum Zakładowym (Składnicy Akt), obejmujące:

 • Klasyfikację i weryfikację archiwalną akt kategorii A i B dotychczas nie objętych archiwizacją
 • Brakowanie akt kategorii B
 • Formatowanie jednostek archiwalnych i zapakowanie do specjalnych pojemników
 • Uaktualnienie komputerowej ewidencji akt pozostającej w Archiwum Zakładowym – „Rejestru Akt”