woj. Zachodnio pomorskie

* Dokumentacja niekompletna
** Dokumentacja w stanie szczątkowym, daty skrajne niemożliwe do jednoznacznego ustalenia
*** Dokumentacja zniszczona przez powódź w 1997 roku

Lp.Nazwa podmiotuAkta osoboweAkta płacowe
1APEXIM-POMORZE Sp. z o.o., 70-562 Szczecin, Pl. Orła Białego 101994-20021995-2002
2Centralna Agencja Fotograficzna RSW Prasa Oddział w Szczecinie1969-19741974*
3Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział w Szczecinie, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 81992-199951992-1995
4Krajowa Agencja Wydawnicza-Szczecin Sp. z o.o., 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 81995-19991995-1999
5Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch Krajowa Agencja Wydawnicza, Oddział w Szczecinie, 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 51976-19911976-1991
6Wydawnictwo Artystyczno Graficzne RSW Prasa Oddział w Szczecinie, pl. Hołdu Pruskiego 81967-1972brak
7Wydawnictwo Artystyczno Graficzne RSW Prasa-Książka-Ruch Oddział w Szczecinie, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 81973-19751974-1975*