Cennik usług

Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Lp.OpisCena
1.kat. A ( Podana wyżej cena archiwizacji akt kat A jest ceną orientacyjną, ostateczna cena jest zależna od rodzaju akt oraz wymagań Archiwum Państwowego co do sposobu ich opracowania)od 1.850,00 PLN / 1mb
-kat. BE50, BE25355,00 PLN / 1mb
-kat. B50, B30, B25355,00 PLN / 1mb
-kat. B20335,00 PLN / 1mb
-kat. B10330,00 PLN / 1mb
-kat. B5, B3, B2, Bc 285,00 PLN / 1mb
-akta osobowe 1-go pracownika6,30 PLN / szt.
-akta osobowe 1-go pracownika wraz z wystawieniem druku Rp-7)45,20 PLN / szt.
2.Brakowanie akt kat. B, Bc 160,00 PLN / 1mb
3.Wywóz i zniszczenie akt 97,50 PLN / 1mb
4.Prace godzinowe wg uzgodnień 64,00 PLN / 1 rgodz.
5.Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowegood 3.350,00 PLN
6.Przechowywanie akt - opłata roczna: - przechowanie uporządkowanych i zewidencjonowanych akt kat. B113,50 PLN / za 1 mb rocznie
7.Przechowywanie akt - opłaty za cały okres składowania
-kat. B50 3.950,00 PLN / 1mb
-kat. B30 2.850,00 PLN / 1mb
-kat. B25 2.400,00 PLN / 1mb
-kat. B20 2.150,00 PLN / 1mb
-kat. B15 1.950,00 PLN / 1mb
-kat. B12 1.750,00 PLN / 1mb
-kat. B10 1.550,00 PLN / 1mb
-kat. B7 1.050,00 PLN / 1mb
-kat. B6930,00 PLN / 1mb
-kat. B5750,00 PLN / 1mb
8.Usługa kompleksowa:
-archiwizacja i przechowanie dokumentacji, za każdy mb. dokumentacji podlegającej przechowaniu po uprzednim wyłączeniu akt wybrakowanych2.050,00 PLN / 1mb
-archiwizacja i przechowanie dokumentacji kat. B50 likwidowanego podmiotu w ilości nie przekraczającej 0,07 mb (zawartość segregatora)1.200,00 PLN / kpl
Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.

Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.