Cennik usług

Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.

Lp.OpisCena
1.kat. A ( Podana wyżej cena archiwizacji akt kat A jest ceną orientacyjną, ostateczna cena jest zależna od rodzaju akt oraz wymagań Archiwum Państwowego co do sposobu ich opracowania)od 1300,00 PLN / 1mb
-kat. BE50, BE25265,00 PLN / 1mb
-kat. B50, B30, B25265,00 PLN / 1mb
-kat. B20250,00 PLN / 1mb
-kat. B10220,00 PLN / 1mb
-kat. B5, B3, B2, Bc 185,00 PLN / 1mb
-akta osobowe 1-go pracownika4,70 PLN / szt.
-akta osobowe 1-go pracownika wraz z wystawieniem druku Rp-7)34 PLN / szt.
2.Brakowanie akt kat. B, Bc 85,00 PLN / 1mb
3.Wywóz i zniszczenie akt 68,00 PLN / 1mb
4.Prace godzinowe wg uzgodnień 47,00 PLN / 1 rgodz.
5.Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego2600,00 PLN
6.Przechowywanie akt - opłata roczna: - przechowanie uporządkowanych i zewidencjonowanych akt kat. B94,00 PLN / za 1 mb rocznie
7.Przechowywanie akt - opłaty za cały okres składowania
-kat. B50 2950,00 PLN / 1mb
-kat. B25 1750,00 PLN / 1mb
-kat. B20 1600,00 PLN / 1mb
-kat. B15 1450,00 PLN / 1mb
-kat. B12 1300,00 PLN / 1mb
-kat. B10 1150,00 PLN / 1mb
-kat. B7 800,00 PLN / 1mb
-kat. B6700,00 PLN / 1mb
-kat. B5600,00 PLN / 1mb
8.Usługa kompleksowa - archiwizacja i przechowanie dokumentacji, za każdy mb. dokumentacji podlegającej przechowaniu po uprzednim wyłączeniu akt wybrakowanych1500,00 PLN / 1mb
Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.